Miss Pantip | พันธ์ทิพย์

ลูกหมา “พันทิพย์” อายุ : 4 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์ : พันธ์ทาง สี: ขาวน้ำตาล ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ร่าเริง ขี้อ้อน ติดคน กินเก่ง ซน ชอบกัดหมาเด็ก ❎ยังไม่ได้ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ 2 เข็ม ✅เข้ากับเด็กเล็กได้ ❎ เข้ากับแมวไม่ได้ ❎ เข้ากับลูกหมาไม่ได้ ❎ ไม่ถูกกับไก่ หรือเป็ด ❎ อยู่ในกรง/นอนกรงไม่ได้

Read more
Miss Garnet | การ์เน็ต

“กาเน็ต” อายุ 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ: เมีย พันธ์ทาง สี : ขาวน้ำตาล ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ร่าเริง ขี้อ้อน ✅ ทำหมันแล้ว ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ 3 เข็ม ✅เข้ากับเด็กเล็กได้ ❎ เข้ากับแมวได้ ✅ เข้ากับลูกหมาได้ ❎ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด ✅ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Miss Mai | ใหม่

ลูกหมา “ใหม่” อายุ : 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ :เมีย พันธ์ทาง สี : น้ำตาล ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ร่าเริง ขี้อ้อน ติดคน เกินเก่ง ❎ยังไม่ได้ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ 3 เข็ม ✅เข้ากับเด็กเล็กได้ ❎ เข้ากับแมวไม่ได้ ❎ เข้ากับลูกหมาไม่ได้ ❎ ไม่ถูกกับไก่ หรือเป็ด ✅ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Miss. Maruay | มารวย

ลูกหมา “มารวย” อายุ 6 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์ทาง สี : เทา ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ร่าเริง ขี้อ้อน กินเก่ง ❎ทำหมันแล้ว ✅วัคซีน 5 โรค ครบ 3 เข็ม □ ✅เข้ากับเด็กเล็กได้ □❎ เข้ากับแมวได้ □✅ เข้ากับลูกหมาได้ □❎ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด □✅ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Miss. Aon | อ้อน

ลูกหมา “อ้อน” อายุ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์ทาง สี : ดำ ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ขี้อ้อน ชอบอยู่กับคน ร่าเริงมาก □ ยังไม่ทำหมันแล้ว ✅วัคซีน 5 โรค ครบ 2 เข็ม □✅ เข้ากับเด็กเล็กได้ □❎ เข้ากับแมวได้ □✅ เข้ากับลูกหมาได้ □❎ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด □❎ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Miss. Srinuan | ศรีนวล

ลูกหมา “ศรีนวล” อายุ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์ทาง สี : ขาว ลักษณะนิสัย/บุคลิก :   ขี้อ้อน ขี้เล่น กินเก่ง ร่าเริง □ ยังไม่ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ 2 เข็ม ✅ เข้ากับเด็กเล็กได้ ❎ เข้ากับแมวได้ ✅ เข้ากับลูกหมาได้ ❎ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด ❎ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Krapao | กระเป๋า

ลูกหมา “กระเป๋า” อายุ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์ทาง สี : ขาว ลักษณะนิสัย/บุคลิก ขี้เล่น กินเก่ง ร่าเริง □ ยังไม่ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ 2 เข็ม ✅ เข้ากับเด็กเล็กได้ ❎ เข้ากับแมวได้ ✅ เข้ากับลูกหมาได้ ❎ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด ❎ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Jook | จุก

ลูกหมา “จุก” อายุ 2 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศผู้ พันธุ์ทาง สี : เทา ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ร่าเริง ขี้อ้อน □ ยังไม่ได้ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ครบ ✅ เข้ากับเด็กเล็กได้ ✅ เข้ากับแมวได้ ✅ เข้ากับลูกหมาได้ ✅ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด ✅ อยู่ในกรง/นอนกรงได้

Read more
Mr. Lion | ไลอ้อน (ได้บ้านแล้ว)

ลูกหมา “ไลออน” อายุ 2 เดือน (กุมภาพันธ์ 2561) เพศผู้ พันธุ์ทาง สี : ขาวน้ำตาล ลักษณะนิสัย/บุคลิก : ขี้อ้อน ขี้เล่น ติดคน ร่าเริง กินเก่ง ❌ ยังไม่ได้ทำหมัน ✅ วัคซีน 5 โรค ✅ เข้ากับเด็กเล็กได้  ✅ เข้ากับแมวได้   ✅ เข้ากับลูกหมาได้ ✅ ไม่กัดไก่ หรือเป็ด

Read more
ROSE | โรส

“โรส”  อายุ : 3-4 ปี (กุมภาพันธ์ 2561) เพศ : เมีย พันธุ์: ไทยผสมไซบีเรียน ลักษณะนิสัย : ชอบกอด เล่นน้ำ น่ารัก และอ่อนหวาน สุขภาพแข็งแรง

Read more