Looking for a home | สุนัขหาบ้าน

สุนัขที่กำลังรอบ้านหลังที่อบอุ่น และคนที่จะมอบใจทั้งใจให้ ทั้งสุนัขและลูกสุนัขที่นำมาขอรับอุปการะ เป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากข้างถนน เราไม่ได้เพาะสุนัขขาย
Other dogs | สุนัขตัวอื่นๆ

Pet Parent | ผู้อุปการะ

For pet parents, these are the kids you are looking for | สิ่งที่ผู้รับเลี้ยงสุนัขต้องมี หรือต้องทำ

About | เกี่ยวกับ

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบเห็นสุนัขที่ถูกปล่อยทิ้งขว้างอยู่ตามถนนเมืองพัทยา และได้รับสุนัขเหล่านั้นเป็นสมาชิกในครอบครัว การหาบ้านที่อบอุ่นให้กับสุนัข จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลัก ที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัวที่ให้ความรัก อ้อมกอด และแน่นอนสิ่งที่เราสัมผัสได้จากการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ได้มองเห็นแววตาแห่งความรัก ความสุข และซื่อสัตย์จากพวกเขา (สุนัขจรจัด) เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่ามากกว่าสิ่งตอบแทนใดๆ
Home | บ้าน
LOVE | ความรัก
HAAPPY | ความสุข
foster home | บ้านอุปถัมภ์
Street | ถนน
Shelter | คอกสุนัขเทศบาล

Contact us | ติดต่อ

And we will get in touch as soon as possible. | ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ต้องการรับอุปการะสุนัข
BangPra | บางพระ ศรีราชา Chonburi | ชลบุรี, Thailand
E-mail: tk@tmtrd.org Phone: 0873200630 (ไทย), 0818611164 (Eng)